”Missä kulkee isät maan, kun pojat etsii miehuuttaan…” Lasse Heikkilä: Suomalainen messu.

”Missä kulkee isät maan, kun pojat etsii miehuuttaan…” Lasse Heikkilä: Suomalainen messu.

Suomessa alkoi itsenäistymisen aikaan mielenkiintoinen yhteiskunnallinen kehitys, joka koskee erityisesti miehiä. Ensin veli kääntyi veljeä vastaan sisällissodassa. Tämä aiheutti syvät arvet miesten välisiin suhteisiin. Myöhemmin Venäjän aiheuttama ulkoinen uhka yhdisti jälleen miehet taistelemaan rinta rinnan, mutta siitä seurasi uusi ongelma.

Sotakorvauksia maksettaessa isät joutuivat eroon pojistaan. Lapset otettiin päiväkoteihin ja vanhukset vanhainkoteihin, jotta työikäiset pääsivät tehtaisiin sotakorvauksia takomaan. Tämä aiheutti sen, ettei miehen malli siirtynyt enää yhteiskunnassamme isältä pojalle kuten vanhoina hyvinä aikoina. Tämä kehitys on ajan kuluessa vain kiihtynyt. Tekniikan kehittyminen ja yhteiskunnalliset muutokset ovat käyneet niin nopeiksi, ettei vanhempi sukupolvi voi edes ymmärtää minkälaisessa maailmassa nuoremmat elävät, jolleivat jatkuvasti päivitä tietojaan.

Edellä mainituista syistä tämän päivän miehet ovat joutuneet kasvamaan ilman vanhemman miehen opastusta. Historia todistaa tämän sukupolvien välisen yhteyden olevan erittäin tärkeä sivistyksen ja kulttuurin ylläpitäjä ja kehittäjä. YLE:n tekemän tutkimuksen mukaan kahden vuoden kuluttua Suomessa ei tunneta enää kristillisiä arvoja. Me tahdomme ylläpitää nämä arvot. Tänäkin päivänä vanhemmat miehet kantavat suurta tietotaitoa, jonka siirtäminen nuoremmalle sukupolvelle olisi elintärkeää.

Tästä syystä Parempi avioliitto ry:n miestyö on käynnistänyt sukupolvien välisen yhteysprojektin. Sen tarkoituksena on luoda luonnollinen yhteys eri sukupolvien miesten välille ja aktivoida nuoret miehet kantamaan vastuuta Suomesta vanhempien miesten tukemana. Uskomme että Jumala tekee työtä miehissämme sanansa mukaan:

mal. 4:6 Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi.